Lactatiekundige Praktijk
Uit volle borst
Specialistisch begeleiding bij borstvoeding
Lactatiekundige Praktijk
Uit volle borst
Specialistische begeleiding bij borstvoeding
Lactatiekundige Praktijk
Uit volle borst
Specialistische begeleiding bij borstvoeding
Lactatiekundige Praktijk
Uit volle borst
Specialistische begeleiding bij borstvoeding
Lactatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De broepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.105 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen. Klik hier voor het beroepsprofiel.

Privacy Protocol

Inleiding

Als cliŽnt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met de persoongegevens omgaat. De lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. (verantwoordingsplicht)

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Klik hier voor het Privacyprotocol.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van de NVL

WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervanginsmiddelen voor moedermelk'.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beÔnvloeding van commerciŽle partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europeese wet- en regelgeving.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:
- borstvoeding beschermen en bevorderen
- dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
- dat vervangingsmiddelen voor moedermelk (wanneer nodig) juist worden gebruikt
- dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame maken voor babyvoeding worden nageleefd

Klik hier voor een printbare versie (pdf) van de WHO-gedragscode.

Klachtenprocedure NVL

Informatie

Alle klachten, bij voorkeur schriftelijk, gericht aan de klachtencommissie van de NVL, worden in behandeling genomen. Pas nadat overleg tussen de zorgaanbieder, de cliŽnt en bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, is het nodig een klacht op papier te hebben. Dit bepaalt de aanvang van de officiŽle termijn van de afhandeling van de klacht. De zorgaanbieder moet vanaf dat moment binnen zes weken de klacht samen met de cliŽnt tot een oplossing brengen. Klik hier voor de Klachtenprocedure van de NVL.

Als Lactatiekundige ben ik tevens aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

Evaluatie

Ik vind het fijn om feedback te krijgen. Ik nodig u van harte uit om het Evaluatieformulier in te vullen.
U kunt dit document opslaan op uw eigen computer en vervolgens mailen naar: mieke.van.rijn@uitvolleborst.nl